Environmentální technologie na Kaprálově mlýně

Napsal uživatel jezek dne 31.03.2019 - 17:15

Jaroška se nikdy nespokojila s pouhým transmisivním pojetím edukační reality, a proto stále v nemalé míře zařazuje do výuky nové prvky. Jedním z nich se od letošní zimy stal nově i Environmentální kurz pořádáný střediskem ekologické výchovy Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna, kterého se zúčastnila třída 3.D.

Studenti během třídenního intenzivního pobytu v Kaprálově mlýně (denní program od 8 ráno do půlnoci) řešili problémy spojené s praktickou aplikací fyziky v běžném životě. Cíle tohoto programu se daly rozdělit do tří základních oblastí:

1) znalostní (jako např. porozumění energetickým tokům v přírodě, kvantifikování závislosti naší civilizace na externích zdrojích energie, možnosti ekologicky šetrných opatření se zvláštním zřetelem na etické zakotvení různých pohledů na environmentální problémy a konflikty)

2) dovednostní (tj. aplikace učiva fyziky plus společenských věd do každodenní praxe - termodynamika, elektromagnetické záření, právo a ekonomie, etika; dále pak schopnost analyzovat provoz domácnosti z hlediska spotřeby a energetické náročnosti a výpočet ekologické stopy)

3) emoční (zvýšení zájmu o studium fyziky a vnímání důležitosti a hodnoty ekologicky šetrných řešení)

Všechny tyto tři cíle byly úzce propojeny a během pobytu byly zcela naplněny. Studenti si během kurzu sami ve skupinách navrhi vlastní bydlení tak, aby jeho spotřeba energií na vytápění a ohřev vody nepřesáhla ročně 50 kWh na metr čtvereční (srovnejte se spotřebou vlastní domácnosti nebo našeho ústavu!)

Na tomto místě chci velmi vyzdvihnout studenty 3.D, kteří se v téměř plném počtu zúčastnili programu a během celých tří dnů byli mimořádně aktivní (takto aktivní jsem je ve škole neviděl ani o přestávkách, natož v hodině). O dobrou atmosféru se postarali zástupci střediska, mezi nimiž vynikali jeho odstupující ředitel Michal Medek či naše absolventka Pavla Glosová (abs. 2009, 4.B, dr. Nezhybová). Při večerně-nočních návštěvách fauny jeskyní v okolí mlýna statečně trpěli matka třídní Iveta Sedlinská a fyzikář Viktor Ježek.

Pevně doufáme, že se tato nově vytvořená tradice ekologického kurzu na naší škole ujme a že v Kaprálově mlýně vychováme spoustu uvědomělých mladých lidí, kterým nebude lhostejný osud naší planety pro příští generace.

Viktor Ježek

hrdý fyzikář 3.D