Němčina a čeština v Brně a Darmstadtu

Napsal uživatel horakova dne 14.11.2018 - 13:40

O darmstadtské části výměny jsme již na stránkách školy informovali. Nyní máme za sebou i brněnskou část a můžeme bilancovat. 

Pro naše studenty byl týden s německými partnery v Brně jednodušší v tom, že za nimi už přijeli kamarádi; vzájemné „oťukávání se“ proběhlo v dubnu v Německu. Náročnější teď pro „Jarošáky“ byla role hostitelů. Reakce jejich partnerů však napovídá, že to zvládli skvěle.
 

 
 
Program jsme postavili nejen na poznávání naší země a kultury, ale také na pokračování rozvoje komunikativních schopností. V Brně proto studenti představili partnerům svou školu a své město německy. Příprava na návštěvu našeho hlavního města proběhla ve dvou konverzačních hodinách se spoustou fotografií pražských pamětihodností. Byli jsme velmi potěšeni, že ze všech stanovišť opravdu po celou dobu zněla němčina. V dalších dvou hodinách si zase němečtí studenti lámali jazyky třeba na našich řízcích. V Moravském krasu obdrželi Němci pracovní listy s různými otázkami a úkoly. A protože poctivě sledovali výklad, nebylo pro ně těžké odpovědět správně. V souvislosti s pověstí o zlé macoše/maceše se pak česky učili pojmenovat rodinné příslušníky. 
 
Poznávání Darmstadtu, Frankfurtu nad Mohanem, Brna, Prahy a dalších míst v Německu i Česku jsou stálými body programu. Samozřejmostí je i ubytování žáků v rodinách výměnných partnerů – takto mají všichni zúčastnění možnost vidět, jak se v druhé zemi skutečně žije. Letos jsme však ustoupili od tradiční projektové práce s prezentacemi, protože jsme si všimli, že kvalita zpracování výměnných projektů se zhoršuje – možná proto, že už je v českém i německém školství „přeprojektováno“, takže pro další projektovou práci v rámci výměny jednoduše chybí motivace. Místo toho jsme se rozhodli obohatit výměnu o výše zmíněnou cílenou konverzaci v němčině, zároveň jsme chtěli zábavnou formou zprostředkovat darmstadtským žákům základy češtiny. Jsme velmi rádi, že Česko-německý fond budoucnosti tuto koncepci přijal a již podvanácté výměnu Brno – Darmstadt finančně podpořil. S němčináři na Jarošce, s kolegy z Edith-Stein-Schule i s našimi studenty jsme se shodli, že posílení konverzace, procvičování němčiny a zpětná vazba v podobě drobných úkolů po každé aktivitě je dobrá myšlenka. Jenom doufáme, že o spolupráci s naší školou budou mít studenti z ESS zájem i v dalších letech, přestože pro ně náš jazyk pravděpodobně vždy zůstane pouhým exotickým zpestřením výměny. 
 
Za tým němčinářů Jarošky
Martina Literáková