Rusové navštívili Boskovice či jehnické hody

 Jubilejní pátá výměna s ruským lyceem v Sosnovém Boru je za námi. Studenti 8. školy poblíž Petrohradu u nás pobývali v prvním týdnu školního roku, od 4. do 11. září. 

Program jsme jim připravili víc než nabitý. Chození po Brně jsme tentokrát zaměřili na osobnost skladatele Leoše Janáčka - za jeden den tak stačili Rusové poznat, kde v Lužánkách krmil veverky, prohlédnout si jeho domek u varhanní školy a také se kochat vrcholně gotickou bazilikou na Starém Brně, v níž Janáček řídil chór. Nevynechali jsme samozřejmě špilberské kasematy ani katedrálu na Petrově či další chrámy. 

Mimo Brno jsme letos navštívili malebné Boskovice, samozřejmě Macochu či Prahu. Ovšem nejvíce snad naše přátele zaujal pěší výlet údolím Ponávky do Lelekovic a pak do Jehnic, kde se konaly tradiční krojované hody. Vojta Sýkora ze 4.B coby člen chasy povinně vzal všechny ruské žačky do kola. 

Výměny s ruským lyceem pořádáme od roku 2006, se Sosnovým Borem spolupracujeme od roku 2013. Letenka, ubytování, vstupy, to vše téměř úplně hradí dotace Jihomoravského kraje, za niž tímto děkujeme. Výměn se mohou účastnit nejlepší žáci, kteří se na Jarošce učí ruštinu. Mnozí účastníci později z ruštiny maturují.

Mgr. Michal Horák
učitel ruštiny