Exkurze Carnuntum

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne 17.11.2019 - 12:02

Když jsem se poprvé dozvěděl, že máme možnost se podívat do „Římského města“ Carnuntum, věděl jsem, že to tam bude velmi pěkné. Paní profesorka nám barvitě popisovala, jak to tam vypadá a ukázala nám fotky lázní, které našla na webových stránkách. Z historického hlediska je Carnuntum významné místo.

Společně s druhou sekundou jsme brzy ráno vyrazili z Brna a naše první zastávka byla na Rakouské benzinové pumpě, kde někteří výtečníci stihli utratit celé své kapesné. Po protáhnutí nohou jsme vyrazili do Carnunta. V Carnuntu jsme se šli nejprve podívat na krásný model tehdejšího města. Na modelu jsme si ukázali, na co se můžeme těšit a co uvidíme. Začali jsme prohlídkou Villy urbana, která představuje sídlo bohatého Římana. Bohužel jsme si ji neprohlédli celou, protože v budově probíhalo natáčení historického dokumentu. Když jsme se vynadívali na krásný interiér tohoto sídla, přešli jsme k Luciovu domu. Tento dům byl vystavěn podle skutečných informací, což je velice zajímavé a neobvyklé. Měli jsme navštívit i lázně, ale kvůli potřebám natáčení jsme je zase nemohli navštívit. Po prohlédnutí zbylých zajímavostí v Carnuntu jsme zamířili k Heidentoru. Tato památka je symbolem parku Carnuntum a všechny nás překvapilo, že je to velmi dobře dochovaná stavba. Po pořízení pár fotografií jsme vyrazili směrem Bad Deutsch-Altenburgu, kde jsme obdivovali vykopávky z doby Římanů nalezené v Carnuntu. Ještě před naší poslední zastávkou jsme se podívali na amfiteátr ve vojenské části města. Na závěr naší exkurze jsme navštívili čokoládovnu. Zde jsme zjistili, jak se naše milovaná čokoláda vyrábí. Když z ochutnávek čokolády nic nezbylo, koupili jsme si spoustu čokolády z vlastní kapsy.

Jménem obou tříd bych chtěl na závěr poděkovat paním profesorkám za to, že takto zajímavou exkurzi pro nás zajistily. Velký dík také patří panu Zahradníčkovi, který nás celý den provázel. Bez jeho zajímavého výkladu, by exkurze dozajista nebyla tak zdařilá.

Mojmír Houdek, 2. ag