Celostátní kolo SOČ v Opavě

Ve dnech 15. až. 16. 6. 2019 se na Mendelově gymnáziu v Opavě konalo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Z naší školy postoupilo z krajského kola celkem 5 prací ze dvou oborů.

Vynikajícím výsledkem je druhé místo Jaroslava Rohela (3. A) v oboru Ekologie a ochrana životního prostředí (práce Květena vybraného území na západním okraji města Brna). V tomtéž oboru získal Viktor Materna (3. A) sedmé místo s prací Návrh, realizace a vyhodnocení managementu nově vytvořeného mokřadu. Tato práce byla navržena na postup do mezinárodních soutěží.

Skvělých výsledků naši studenti dosáhli také v Matematice. Jana Bušová, Adéla Heroudková a Lucie Reichtertová (1.B) s prací Netradiční geometrie – origami  získaly 3. místo.  Jan Blatný (3.A) s prací Vězňovo dilema vybojoval 5. místo a Vojtěch Turland (3. A) s prací Sférická geometrie a GPS.

Posledním oborem, ve kterém jsme soutěžili, byla Ekonomika. Matěj Vítek z 3. B s prací Druhá šance pro Prestige? získal vynikající 3. místo.

 Všem soutěžícím velmi děkujeme za skvělou práci a vynikající reprezentaci školy.