Exkurze na Ústavní soud

Napsal uživatel marba dne 14.06.2019 - 10:34

Třídy 2.A, 2.B a 2.C měly ve středu 12. června 2019 možnost prohlédnout si budovu Ústavního soudu v Brně. Generální sekretář Ústavního soudu pan Vlastimil Gottinger nás přivítal s vřelým úsměvem a se slovy „moje milá Jaroško“, přiznal se, že je sám absolventem našeho gymnázia a rád na svá školní léta vzpomíná.

Věnoval studentům víc než hodinu času – obeznámil je s historií soudnictví na Moravě i s historií samotné soudní budovy. V hlavní soudní síni vysvětloval, jak probíhají jednotlivé soudní procesy, jak si soudci případy rozdělují a kdo jim při jejich náročné práci pomáhá. Ochotně zodpověděl všechny naše dotazy a slíbil, že si rád pro naše studenty najde čas i v dalších letech.