Krajské kolo SOČ

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se letos konalo na naší škole 9. května. Z okresního kola postoupilo celkem 16 prací z 8 oborů a z těchto prací čtyři postupují do celostátního kola. Na postup jsou navrženy ještě další dvě práce.

Na prvním místě se umístily tři studentky z 1. A: Jana Bušová, Adéla Heroudková a Lucie Reichertová s prací Netradiční geometrie – origami v oboru Matematika.  Ve stejném oboru získal druhé místo Vojtěch Turland (3. A) s prací Sférická geometrie a GPS. Obě práce postupují do celostátního kola, zatímco Jan Blatný (3. A), který se v matematice umístil na třetím místě s prací Vězňovo dilema, má zatím možnost postupu. 1. místo můžeme oslavit také s Viktorem Maternou (3.A), který provedl Návrh, realizace a vyhodnocení managementu nově vytvořeného mokřadu v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Druhé místo v tomtéž oboru získal Jaroslav Rohel (3. A) s prací  Květena vybraného území na západním okraji města Brna. Šanci na postup do celostátního kola má také práce z Ekonomiky Matěje Vítka (3.C) Druhá šance pro Prestige?, která vyhrála ve Zlínském kraji. Všem soutěžícím, kteří předvedli vynikající výkony, velmi děkujeme za skvělou práci a reprezentaci školy. Těm, kteří postupují do celostátního kola, přejeme mnoho úspěchů! 

S technickým zabezpečením krajského kola SOČ pomáhalo celkem 41 našich studentů a za jejich nezištnou práci jim velmi děkujeme!