Školním kolem SOČ prošlo dále 19 prací 23 studentů

Školními obhajobami v současné době procházejí všechny závěrečné práce studentů předmaturitních ročníků. 19 nejlepších prací 23 autorů bylo vybráno, aby naši školu reprezentovalo v následujícím kole SOČ, které se bude konat v úterý 26. března na již zastřešeném Gymnáziu v Brně, Řečkovicích, případně (pokud se v daném oboru nebude konat městské kolo) ve čtvrtek 9. května na našem gymnáziu v kole krajském.

Do vyšších kol posíláme 6 prací osmi autorů v oboru 01-matematika, 3 práce v oboru 03 - chemie, 1 práci v oboru 04-biologie, 2 práce v oboru 07-zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 3 práce v oboru 08-ochrana a tvorba životního prostředí, 2 práce v oboru 13-ekonomika a řízení, 1 práci v oboru 16-historie a 1 práci třech autorů v oboru 18-informatika.

Všem 23 autorům gratulujeme k úspěchu a přejeme jim hodně úspěchů při obhajobě jejich práce ve vyšších kolech Středoškolské odborné činnosti! V přiložené tabulce přikládáme seznam soutěžících i jejich vedoucích.

 

Obor

jméno

 

téma

vedoucí

1.

01. matematika a statistika

Blahová Viktorie

3.A

Dokonalá čísla

Petr Pupík

2.

Zvoníček Václav

2.A

Teorie automatů, Turingovy stroje

Petr Pupík

3.

Jana Bušová,
Adéla Heroudková, Lucie Reichterová

1.A

Netradiční geometrie - origami

Petr Pupík

4.

Berenika Chromá

3.A

Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích

Petr Pupík

5.

Vojtěch Turland

3.A

Sférická geometrie a GPS

Petr Pupík

6.

Jan Blatný

3.A

Vězňovo dilema

Petr Pupík

7.

03 chemie

Jan Česnek

4.B

Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách

prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Mgr. Pavel Vaňáček
Iva Kubištová

8.

Filip Svěrák

4.B

Syntetická cesta přípravy bactobolinu a jeho analoga jako potencionálních antibioltik, optimalizace reakčních podmínek

Mgr. Jakub Švenda, PhD.

9.

Gabriela Vlková

3.D

Studium luminiscenčních vlastností vybraných látek v deuterované vodě

Doc. Mgr. Petr Táborský, PhD.,
M. Vašíčková

10.

04. Biologie

Anna Blahová

2.B

Vliv variant signální molekuly FGF2 na růst a vývoj miniorgánů mléčné žlázy ve 3D

Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.
I. Kubištová

11.

07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Viktorie Gabrielová

3.B

Kokosový olej – léčivo nebo marketingový tah?

Ing. Jana Zemanová, Ph.D.
J. Brančová

12.

Ondřej Brýdl

3.B

Káva, čaj, maté, jejich historie, vlastnosti a popularita v české společnosti

Kubištová I.

13.

08. ochrana a tvorba životního prostředí

Jaroslav Herman

3.B

Denní motýli zemědělské krajiny v okolí Moravan

RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Kubištová I.

14.

Jaroslav Rohel

3.A

Květena vybraného území na západním okraji města Brna

Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Kubištová I.

15.

Viktor Materna

3.A

Návrh, realizace a vyhodnocení
managementu nově vytvořeného mokřadu

Kubištová I.

16.

13. Ekonomika a řízení

Matěj Vítek

3.B

Druhá šance pro Prestige?

Pavla Olšáková

17.

Michael Auda

3.C

Behaviorální ekonomie

Pavla Olšáková

18.

 

Anna Punčochářová

3.A
 

Doba bitvy na Moravském poli

Alena Hanáková

19.

18. informatika

Jan Bílek,
Vilém Raška,
Richard Krejsa

3.A

Vývoj detektivní hry na tablety

J. Pulkrábek
M. Blaha