Třídní schůzky budoucích prvních ročníků

Třídní schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků 4letého i 8letého studia se konají v úterý 26. června 2018 v 17.00 hodin.

Rozmístění tříd pro třídní schůzky:

Budova nižšího gymnázia Příční 16

1.ag – tř. prof. Mgr. Michal Hubáček, 1. poschodí vpravo, místnost č. 215, třída 2.ag

1.bg – tř. prof. Mgr. Lucie Adámková, 1. poschodí vpravo, místnost č. 213, třída 4.bg

Budova vyššího gymnázia tř. Kpt. Jaroše 14

1.A – tř. prof. Mgr. Zuzana Horáčková, Ph.D., II. podlaží, místnost č. 209, třída 2.B

1.C – tř. prof. Mgr. Irena Ambrozová, II. podlaží, místnost č. 204, třída 4.A

1.D – tř. prof. Ing. Jana Brančová, II. podlaží, místnost č. 201, třída 1.B