Třídní schůzky budoucích prim

Třídní schůzky rodičů žáků budoucích prim 8letého studia se konají v úterý 18. června 2019 v 17.00 hodin v budově nižšího gymnázia na ulici Příční 16.

Rozmístění tříd pro třídní schůzky:

1.ag – tř. prof. Mgr. Kateřina Kallus Brychová, 1. poschodí vpravo, místnost č. 215, třída 3.ag

1.bg – tř. prof. Mgr. Petra Smělíková Pilátová, 1. poschodí vpravo, místnost č. 213, třída 4.bg

Na schůze obdržíte podrobné informace k zahájení studia a bude možné uhradit v hotovosti 1400 Kč na adaptační pobyt, který pořádáme 4.–6. 9. v Baldovci.