Zemřel RNDr. Bohumil Koláčný

Napsal uživatel marba dne 24.01.2022 - 16:22

RNDr. Bohumil Koláčný

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 21. ledna 2022 nás navěky opustil kolega

RNDr. Bohumil Koláčný

emeritní ředitel Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše

 

RNDr. Bohumil Koláčný se narodil 12. 4. 1943 v Jívoví v okrese Žďár nad Sázavou. Absolvoval SVVŠ ve Velké Bíteši, poté na Přírodovědecké fakultě brněnské Masarykovy univerzity učitelskou kombinaci matematika-fyzika (1965). Svou učitelskou dráhu zahájil téhož roku na SVVŠ v Brně na Opuštěné ulici. Po zrušení tohoto gymnázia přešel s několika svými kolegy r. 1970 na gymnázium na třídě Kapitána Jaroše, kde působil až do odchodu do důchodu jako středoškolský profesor, později jako ředitel. Roku 1973 obhájil rigorózní práci z experimentální fyziky a obdržel titul RNDr. Řadu let úzce spolupracoval s Katedrou obecné fyziky a didaktiky fyziky PřF MU, na níž externě vyučoval. Deset let byl členem rigorózní komise pro obor didaktika fyziky.

Roku 1979 byl jmenován do funkce zástupce ředitele na našem gymnáziu, po odchodu ing. Skopala do důchodu r. 1982 se stal jeho ředitelem. Gymnázium řídil v letech 1982 až 1997. Jeho zásluhou byla škola r. 1984 zařazena do celostátní sítě gymnázií se zaměřením na matematiku. S kolektivem svých spolupracovníků dosáhl během několika let toho, že škola získala v povědomí brněnské veřejnosti vysoký kredit a patřila mezi nejlepší gymnázia v České republice.

Se svým gymnáziem spolupracoval až do posledních dnů. Byl předsedou Studijního nadačního fondu a aktivním členem výboru Klubu absolventů. Významně se podílel se na organizaci jubilejních oslav školy a zejména se zasloužil o bohatou publikační činnost gymnázia. Ta se neomezovala jen na historické publikace ke kulatým výročím (Tradice gymnázia, Obory, v nichž vynikli studenti a absolventi gymnázia, 150 let prvního českého gymnázia v Brně, Jaroška slavící). Právě on měl největší zásluhu na tom, že gymnázium vydává každoročně již 20 let svůj Program, v posledních deseti letech doplněný i pravidelným kalendářem s medailonky významných osobností, které jsou s naší školou spjaty.

K jeho největším celoživotním zálibám patřil sport. V mládí byl aktivním fotbalistou, později pracoval po několik období jako fotbalový funkcionář, a to nejen jako místopředseda FC Zbrojovka Brno, ale i jako člen výkonného výboru Českého fotbalového svazu. Jako obětavý dědeček stál u zrodu úspěšných sportovních kariér svých dvou vnuků.

Na pracovitého, dobrého a charakterního člověka budeme vzpomínat nejen my, jeho spolupracovníci, ale i několik generací jeho vděčných studentů.