Aktuální informace pro uchazeče o čtyřleté studium

Napsal uživatel marba dne 18.04.2021 - 19:51

Vážení uchazeči,
  v minulých dnech jste obdrželi prostřednictvím dvou e-mailových zpráv z adres neodpovídejte@cermat.cz a prijimacky4@jaroska.cz podrobné informace o přijímacím řízení ke studiu na našem gymnáziu pro školní rok 2021/22, zejména o tom, kdy a kde vykonáte přijímací zkoušky.

Pokud Vám některá z obou e-mailových zpráv nepřišla, neprodleně nás kontaktujte (e-mail prijimacky4@jaroska.cz, telefon 545 321 282), abychom mohli co nejdříve zjednat nápravu.

Znovu důrazně upozorňuji, že zkoušek se mohou zúčastnit jen ti uchazeči, kteří nebudou jevit známky onemocnění nemocí COVID-19, nebudou z rozhodnutí KHS v karanténě a kteří se prokážou potvrzením o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď antigenního, nebo PCR testu. Potvrzení o negativním testu je uchazeči povinna vystavit základní škola, jejímž je žákem, nebo je lze získat na libovolném "odběrovém místě". Negativní test nesmí být starší než 7 dní. Potvrzení o negativním testu může být nahrazeno dokladem, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula nařízená doba izolace a od doby prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní; případně certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud se některým z uvedených dokladů neprokážete, nebude vám účast na přijímacích zkouškách povolena – budete je muset skládat až v náhradním termínu počátkem června. Přeji vám hodně úspěchů při přijímacím řízení.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia