Jaroška podporuje stmelování třídních kolektivů čtyřdenními výlety

 

V posledních letech došlo na většině škol v naší republice k výrazné redukci školních výletů. Sice tím ředitelé oněch ústavů ušetří pár stříbrňáků, ale samotné děti tím připraví o vyvrcholení celého školního roku. Navíc dobře zorganizovaný výlet plní svoji edukační (tedy výchovnou i vzdělávací) roli mnohem lépe než hodiny prosezené ve školních škamnech.

Naše gymnázium patří samozřejmě k těm světlým výjimkám, které svým žákům dopřejí hned čtyřdenní školní výlety. Je-li třídní kantor ochoten, pak si výlet přetáhne i do víkendových dnů, jak dokazuje např. čerstvé foto (z oblasti Ramzové) třídy 2.C a jejich průvodců - protidrogové preventistky prof. Maříkové a otce třídního prof. Hlásenského.

Kolik žáků teprve dnes zjistilo, že Smrk se svými 1125 metry je nejvyšší vrchol Rychlebských hor, se asi nedozvíme, proto jim raději popřejme na výletě i krásnou neděli a po víkendu se na ně těšíme při dokončování jejích filatelistických (čti "známkosběrných") snažení.

Výletům třikrát zdar!