Ústřední kolo biologické olympiády

Mimořádným úspěchem je účast našich dvou studentů v Ústředním kole biologické olympiády. V náročném klání získal Vít Procházka (3. C)  14. místo a Filip Svěrák (3.B) vybojoval 25. příčku. Jak takové klání probíhá nám lépe přiblíží autentický zážitek jednoho z účastníků – Filipa Svěráka.

„Ve školním roce 2017/2018 jsem se zúčastnil 52. ročníku Biologické olympiády kategorie A. Ten vyvrcholil pětidenním národním kolem ve městě Lednice na půdě Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

První den byl vyhrazen pro příjezd soutěžících na zahradnickou fakultu. Po prezenci a ubytování na místních kolejích nás čekalo slavnostní zahájení v aule zahradnické fakulty. Odpočinout nás ale nenechali dlouho, a hned po příjezdu se psal test ze všeobecných biologických znalostí. Po testu a autorském řešení jsme se již dočkali dlouho očekávané večeře. První večer jsme strávili barvením preparátů na následující den.

Druhý den byl plně věnován soutěžním úlohám. Většinu dne jsme se věnovali praktickým úkolům, které byly letos zaměřeny na téma vylučování a odpadů v přírodě. Čekaly nás úlohy zaměřené na fekální bakterie, kdy jsme si vyzkoušeli např. Gramovo barvení, na histologii trávicí soustavy, kde jsme mimo jiné určovali příčné řezy různými částmi trávicí trubice, a na fytoremediaci životního prostředí, kde jsme měli za úkol vypořádat se s eutrofizací vesnického potoka (alespoň na papíře). Odpoledne nás ještě čekala nejoblíbenější část soutěže, „poznávačka“ našich rostlin, hub i živočichů. Den jsme završili prohlídkou lednických zámeckých zahrad.

Třetí den dopoledne jsme ještě dokončovali poslední praktické úkoly a po obědě nás již čekala úloha závěrečná, a to terénní. Soutěžili jsme kolem Prostředního rybníka, širokou škálou otázek byly prověřovány naše schopnosti v terénu a biologické i logické uvažování. Večer, když bylo již dosoutěženo, jsme si prohlédli zahrady zahradnické fakulty. Na závěr dne nás ještě čekala přednáška o Mezinárodní biologické olympiádě (IBO), která se letos koná v Iránu, koncipovaná jako „IBO Irán, aneb Co říci rodičům, aby vás tam pustili“.

Čtvrtý den se již nesl v nesoutěžním, odpočinkovém duchu. Dopoledne jsme se zúčastnili poutavé exkurze na Pálavu, kde jsme se seznámili se zdejší oblastí a prošli se nádhernou přírodou. Po návratu na koleje jsme se už jen rychle převlékli do společenského oblečení a vyrazili na slavnostní vyhlášení do Multifunkčního centra zámku Lednice v bývalé jízdárně. Zde vše vyvrcholilo, zjistili jsme se, jak jsme dopadli, a převzali si zajímavé ceny. Po vyhlášení následoval výborný raut, součástí menu byli i smažení červi a cvrčci.

Poslední den nás už čekala jen cesta domů.