Aktuální informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci vyzvednou ve čtvrtek 3. května 2018 ve vestibulu školy v době od 12.00 do 17.00 hodin, kdy bude zveřejněno i pořadí uchazečů pod kódy přidělenými uchazečům v den zkoušky. Při převzetí rozhodnutí je nutné prokázat se platným průkazem totožnosti.

Téhož dne od 14.00 do 16.00 hodin ve sborovně budou moci zákonní zástupci nahlédnout do dokumentace k přijímacímu řízení.

V pozdních večerních hodinách bude pořadí zveřejněno na adrese www.jaroska.cz.