OPEN SCHOOL 2018 ve firmě Red Hat

Ve středu 4.4.2018 společnost Red Hat Czech, s. r. o., uspořádala již počtvrté akci Open School pro studenty nejen brněnských středních škol. Zájem studentů o tuto úspěšnou akci roste, a proto počet účastníků byl letos omezen na 230 osob.

Program byl rozdělen na přednášky a workshopy, které probíhaly současně, a tak bylo nemožné vše stihnout. Velký zájem vzbudila již úvodní přednáška o možnostech spolupráce studentů na projektech firmy. Tato je pro studenty nejen zdrojem nových vědomostí, ale i zkušeností o tom, jak funguje skutečná práce na kolektivních projektech. Firma klade velký důraz na ukončení vysokoškolského vzdělání doplněného praxí během studia a odrazuje studenty od jeho předčasného ukončení. O zkušenostech ze studia informatiky na VUT a Masarykově univerzitě a o uplatnění v Red Hat neformálně diskutovali další přednášející. Že programovat může kdokoliv, pokud najde vhodný programovací jazyk, v tomto případě Python, nám ukázal na příkladě jednoduché hry bývalý učitel češtiny a dějepisu, nyní zkušební inženýr. Zajímavé přednášky na různá témata probíhaly současně a je škoda, že nebylo možné absolvovat všechny.

Souběžně probíhaly čtyři workshopy, kde studenti programovali praktické úlohy v různých prostředích. Pro skupinky zájemců probíhaly celý den prohlídky budovy. Studenty prováděli dobrovolníci z řad zaměstnanců a poskytli jim další informace o práci a životě v této úspěšné firmě.

Ti, kteří mají zájem dozvědět se víc, se mohou zúčastnit akce Open House, která se koná 11.4.2018 od 13.00–19.00 openhousecz.redhat.com