Ve Středoškolské odborné činnosti jsme byli výborní

Dne 28. 3. 2018 se na Gymnáziu T. Novákové Řečkovice konalo okresní (městské) kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Z naší školy postoupilo ze školního kola celkem 22 prací z 11 oborů. Z nich do krajského kola postoupilo celkem 15 prací. Některé obory byly málo obsazené, a proto soutěžící postoupili přímo do krajského kola. Jednalo se o práce z matematiky (5), historie (2), ekonomie (1) a stavebnictví (1). Ostatní studenti museli obhajovat své práce před náročnými odbornými komisemi.  Nejlepších výsledků – 2. místo - dosáhly Simona Dubová (3. B) v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací Stravovací návyky a jejich dopad na lidské tělo a Kristýna Němcová (4. A) v oboru Informatika s prací Automatická kontrola výslovnosti při výuce jazyků. Nejvíce prací bylo ze zdravotnictví, zde postupují: Martin Bartoš  (2. A) obsadil 3. místo s prací Využití digitální morfologie v klinické hematologii, a dále Vít Procházka (3. C) postupuje s prací Fágová terapie pro léčbu stafylokokových infekcí a Markéta Rokytová (3. B) s prací Možnosti potlačení alkoholismu manipulací s glutamátergním systémem u potkanů. V chemii vybojoval postup Mikuláš Hampl (3. B) s prací Biotechnologická výroba bioplastů. Do dalšího kola, které proběhne 10. května 2018 na Jarošce, přejeme mnoho úspěchů!