Výběrové soustředění na EUSO 2018

Ve dnech 11.–14. prosince se dva naši studenti zúčastnili výběrového soustředění na EUSO 2018. EUSO (European Union Science Olympiad) je přírodovědná olympiáda, kdy proti sobě soutěží týmy studentů ze všech členských států Evropské unie. Tým se skládá vždy z jednoho biologa, fyzika a chemika, přičemž studenti musí být mladší sedmnácti let. Soustředění se zúčastnila Hana Slámová (1.B) za biologii a Jaroslav Herman (2.B) za fyziku.