Projekt Talent Education pokračuje

V podzimních měsících se na naší škole konaly akce projektu Erasmus+ Talent Education. Program měl tři pracovní skupiny – učitele z Nizozemí, Slovinska, Plzně (Gymnázium Luďka Pika) a Brna (Gymnázium Řečkovice a Kpt. Jaroše) a žáky ze stejných míst.  Jedna skupina učitelů připravovala program pro studentské setkání v Plzni, druhá skupina pak přímo ve třídách dvou brněnských škol testovala výukovou metodu Practical Differentiation. Tato metoda může zvýšit efektivitu vyučování a učinit ho zábavnějším, navíc využívá individuálního přístupu k různým skupinám žáků.

Osm studentů z VG se stalo na pět dní členy mezinárodních studentských týmů. Nejen, že při společné práci poznali vrstevníky z jiných zemí, ale také s nimi byli nuceni komunikovat v angličtině při přípravě svých projektů metodou Design Thinking. Projekty se zabývají různými tématy: The increase of endangered species, The increase of food allergies, Modern technology at home / in school / at work, How to make language learning more attractive, Migration in your own country, your own city: threat or opportunity, The increase of use of antidpressiva, Global change - a significant phenomenon of our time or ecological myth, Secure online communication - how to reach it. Na těchto tématech budou studenti pracovat až do začátku dubna, kdy budou výsledky své práce prezentovat na konferenci ve slovinské Ljubljaně.

Čtyři studenti nižšího gymnázia se zúčastnili výměny v Plzni. Hlavní téma v Plzni bylo voda. Díky exkurzím do lázní, hasičské stanice a do čističky odpadních vod měli studenti možnost zamyslet se nad důležitostí vody v životě člověka, sledovali také výcvik vodních záchranářů a dostali se k Boletickému rybníku (kde se přírodními prostředky už několik let bojuje proti zamoření řasami). Studenti zpracovávali projekty na téma mikročástice v mořích a oceánech a zamoření půdy a vodních zdrojů dusičnany. Zkoumali příčiny probému a navrhli reálnou možnost jeho řešení. Témata konzultovali s odborníky na ochranu životního prostředí a s profesory plzeňského gymnázia Luďka Pika.