"Познакомьтесь!" V ruštině konverzujeme s rodilými mluvčími

Víc jak patnáct žáků 4. ročníků se letos opět chystá maturovat z ruštiny. Mnozí se ale učí rusky teprve třetí rok, a navíc pouze volitelně, tedy dvě hodiny týdně. Do našich hodin nejen proto začnou pravidelně chodit ruskojazyční studenti, kteří v Brně studují na univerzitách. Desítka Ukrajinců a Rusů přišla do hodiny ruštiny již minulý týden. Téma bylo jasné - Познакомьтесь, tedy "Seznamte se".

Zájmy, rodina, oblíbená hudba, divadlo, přátelé, láska, to všechno jsou maturitní témata. Naši studenti mohli nejen rusky mluvit, ale taky poslouchat autentický projev rodilých mluvčích. I pro ně - klienty institutu King Study - je ale naše spolupráce zajímavá. Proč? Otázky, nad kterými skupinky žáků debatují, jsou střídavě české a ruské. Na české odpovídáme všichni česky, na ruské všichni rusky. Tak se studenti vzájemně učí i opravují své chyby.

Setkávání s názvem "Česko-русский стůл" pokračuje hned v pondělí 27. listopadu. Parta hostů z východu tentokrát navštíví hodiny pokročilých ruštinářů, kteří se učí rusky čtvrtý rok po třech hodinách týdně. Přátelé z King Study ovšem v budoucnu navštíví také hodiny našich třeťáků. Plánujeme také společné výlety.

До скорой встречи!

 

Mgr. Michal Horák
učitel ruštiny

(za fotky děkujeme agentuře King Study)