Rozloučení s kilogramem

nový systém základních jednotek SI

V úterý 21. 11. navštívila skupina zájemců z fyzikálního kroužku český metrologický institut, abychom se dověděli něco víc o chystané změně základních jednotech soustavy SI. Zájemcům, kteří se této skvělé akce nemohli zúčastnit, mohu doporučit aspoň článek na české wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_definice_SI. Pro všechny ostatní aspoň toto: neučte se definice základních jednotek (kilogram, metr, sekunda, ampér, mol, kelvin, kandela), cca za rok přestanou platit.

Součástí naší exkurze byla také možnost se blíže seznámit se třemi českými národními etalony: hmotnosti, napětí a tlaku. Za skvělou akci děkujeme Martinu Vičarovi, Martinu Širovi a Jaroslavu Zůdovi z ČMI Brno.