Výsledky voleb do školské rady

V úterý 14. 11. 2017 proběhly volby do školské rady na období 2017–2020. Za pedagogické pracovníky gymnázia byli zvoleni: Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, PhDr. Martina Literáková.

Za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků byli zvoleni: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Bc. Petr Steindl.

Jiří Herman, ředitel gymnázia