Podrobný program hlavního dne oslav 7.10.2017

Slavíme s absolventy
hlavní den oslav
sobota 7. října 2017

 

Záštitu nad oslavami převzali

 • Hejtman Jihomoravského kraje
 • Primátor statutárního města Brna
 • Rektor Masarykovy univerzity v Brně
 • Rektor Vysokého učení technického v Brně
 • Rektor Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně
 • Děkan Fakulty informatiky MU v Brně
 • Děkan Lékařské fakulty MU v Brně
 • Děkan Přírodovědecké fakulty MU v Brně
 • Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
 • Děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně
 • Děkan Farmaceutické fakulty VFU v Brně
 • Biskup brněnský
 • Starosta městské části Brno-střed
 • Předseda Jednoty českých matematiků a fyziků

Čestné předsednictvo

Dr. Martin Ander
prof. MUDr. Martin Bareš
doc. PhDr. Mikuláš Bek
JUDr. Pavel Blažek
RNDr. Pavel Boucník
Dr. Michal Bulant
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
prof. Ing. Jarmila Dědková
prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová
prof. PhDr. Petr Fiala
doc. RNDr. Eduard Fuchs
RNDr. Jiří Herman
Ing. Stanislav Juránek
Ing. Miloslav Kala
Doc. Ing. Jaroslav Katolický
RNDr. Bohumil Koláčný
RNDr. Peter Krupka
RNDr. Josef Kubát
Martin Landa
doc. RNDr. Jaromír Leichmann
Mgr. Ing. Taťána Malá
prof. MUDr. Jiří Mayer

RNDr. Luděk Niedermayer
MUDr. Tomáš Parák
JUDr. Jana Pejchalová
MgA. Petr Pleva
JUDr. Hana Poláková
Mons. Mgr. Pavel Posád
doc. RNDr. Anna Putnová
prof. Ing. Karel Rais
PhDr. Emilie Smékalová
Ing. Marie Stehlíková
Mgr. Jaroslav Suchý
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý
RNDr. Miloš Šifalda
JUDr. Bohumil Šimek
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek
Ing. Jan Vitula
prof. MUDr. Pavel Ventruba
Ing. Petr Vokřál
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
prof. RNDr. Jiří Zlatuška
prof. MUDr. Jan Žaloudík
 
9.00–10.00 hodin

Bohoslužba v kostele sv. Tomáše, Brno, Moravské náměstí 1

Tradiční mše celebrovaná Mons. Pavlem Posádem, pomocným světícím biskupem českobudějovickým, a koncelebrovaná absolventy gymnázia

9.00–13.00 hodin

Den otevřených dveří na vyšším gymnáziu

Prohlídka budovy na třídě Kpt. Jaroše 14

 • podrobný rozpis "atrakcí" s umístěním v jednotlivých místnostech najdete v příoze na konci tohoto článku
 • prezentace předmětových komisí
 • moderní vybavení speciálních učeben
 • prezentace moderních metod výuky
 • promítání filmů z minulých oslav
 • promítání studentských filmů
 • výstavy
  • historických dokumentů
  • fotografií z předchozích oslav
  • tabel
  • výtvarných prací studentů
  • učebnic a studijních textů
  • mezinárodních výměnných pobytů
 • Síň tradic
 • vystoupení hudebních skupin a jednotlivců
 • prodej publikací, CD a triček gymnázia

11.45 hod.: slavnostní představení nově zrekonstruované fasády 

9.00–13.00 hodin

Den otevřených dveří na nižším gymnáziu

Prohlídka budovy na Příční 16

 • podrobný rozpis "atrakcí" s umístěním v jednotlivých místnostech najdete v příoze na konci tohoto článku
 • festival „Napříč 2017“
 • neformální setkání žáků, rodičů a absolventů
 • vernisáž výtvarných prací
 • vystoupení studentských a absolventských kapel
 • prezentace předmětových komisí

 

11.45 hodin

Slavnostní představení nově zrekonstruované fasády na budově tř. Kpt. Jaroše 14

 

14.00–16.00 hodin

Slavnostní shromáždění profesorů, studentů, absolventů a přátel školy v Městském divadle Brno

Slavnostní shromáždění profesorů, studentů, absolventů a přátel školy v Městském divadle Brno, Lidická 16 – hudební scéna

 1. Zahájení – prof. MUDr. Pavel Ventruba, předseda Klubu absolventů
 2. Projev ředitele gymnázia RNDr. Jiřího Hermana
 3. Slavnostní projev PhDr. Emilie Smékalové, bývalé dlouholeté profesorky gymnázia
 4. Zdravice hostů
 5. Předání čestných odznaků gymnázia

  Přestávka
   

 6. Koncert pěveckého sboru gymnázia JAROŠ

Program:

1. J. Hughes – Calon Lân
2. A. Tučapský – Pater meus
3. B. Smetana – Proč bychom se netěšili
4. L. Janáček – Ty ukvalsky kosteličku
5. A. Dvořák, arr. L. Janáček – Dyby byla kosa nabróšená
6. Z. Mrkos – Bude večer
7. A. Tučapský – Pod dubem
8. arr. L. Göhmann – Amazing Grace
9. arr. L. Göhmann – Oh Happy Day
10. The Beatles, arr. L. Halamová – If I Fell
11. S. Secunda, arr. J. Černocký – Bei Mir Bist Du Schön
12. A. L. Webber, arr. B. C. Turner – The Phantom of the Opera
13. G. MacDermot, J. Rado, G. Ragni – Aquarius/Let the Sunshine In
14. Studentská píseň – Gaudeamus Igitur

Účinkují:
K. Hromádková – zpěv č. 8, 9, 13
M. Bartoš a P. Sochor – kytary č. 10
Klavírní doprovod: Mgr. M. Horáková a M. Reška

Sbor řídí:
Mgr. I. Ambrozová

 

17.00–24.00 hodin

Tradiční setkání absolventů, profesorů a přátel školy v Kulturním centru Babylon

Tradiční setkání absolventů, profesorů a přátel školy v Kulturním centru Babylon, Brno, Kounicova 20 (bývalý Stadion)

 • stolové uspořádání po maturitních ročnících
 • zahájení studentskou hymnou Gaudeamus igitur
 • 18.00–21.00 hod. k poslechu hraje cimbálová skupina Midnight Coffee Session
 • 21.00–24.00 hod. k tanci a poslechu hraje Petr Ševčík
 • možnost teplé večeře a občerstvení

Jako vstupenka platí ústřižek složenky nebo výpis z účtu o zaplacení dobrovolného příspěvku. Částku bude možné uhradit i v hotovosti při vstupu do Kulturního centra Babylon.

 

 

PřílohyVelikost
Podrobný rozpis atrakcí na dni otevřených dveří59.35 KB