Ocenění matematických talentů

Dne 6. 6. 2017 proběhl v Senátu Parlamentu ČR akt, při němž byli oceněni studenti, kteří letos při nepovinné zkoušce Matematika+ ztratili nejvýše jeden bod. V celé republice se podařilo tohoto výborného výsledku dosáhnout pouze jedenácti studentům, přitom plný počet bodů získali jen tři z nich. Ti pak byli pozváni ke slavnostnímu předání diplomů do Valdštejnského paláce. S potěšením oznamujeme, že mezi zmíněnými studenty byli hned tři čerství absolventi našeho gymnázia – Jan Vondruška a Ronald Luc ze třídy 4.A a Anna Řechtáčková ze třídy 4.B.

Jan Vondruška, který byl při této zkoušce bezchybný, pak převzal svá ocenění z rukou předsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice PhDr. Zdeňka Papouška, předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josefa Kubáta a ředitele Cermatu Ing. Jiřího Zíky. Další dva jmenovaní studenti se žel této slavnosti nemohli zúčastnit osobně a ceny jim tak byly předány v zastoupení.