Kulturní ztráta pro Jarošku

Napsal uživatel marba dne 16.08.2023 - 10:34

O prázdninách (11. 7. 2023) zemřel v Paříži slavný absolvent Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše, česko-francouzský spisovatel a esejista Milan Kundera. Celá kulturní veřejnost mu vzdala velkou poctu a přihlašuje si i Kunderovo mateřské gymnázium.

Milan Kundera maturoval v roce 1947/47 jako žák třídy 4.A na osmiletém Státním gymnáziu dr. Josefa Kudely, jehož jméno nesla Jaroška ( zal. 1867 jako jedno z prvních českých gymnázií na Moravě) od května 1946 do roku 1952.

Milan Kundera

V roce 1967, u příležitosti 100. výročí školy, věnoval Kundera svému mateřskému gymnáziu neobyčejně moudrou stať Staromódní škola, kterou si škola opatruje jako rodinné stříbro a často interpretuje ve svých nejrůznějších publikacích.

Stať, odrážející v názvu ironii jako typický prvek autorova způsobu psaní, je velkou poctou bývalého žáka jeho bývalým profesorům z klasického gymnázia, neslevujícího nic z náročného humanitního vzdělání. Text vznikal v době, kdy byl Kundera vysokoškolským pedagogem a měl možnost srovnání studentských vědomostí. Proto píše: „A když to vezmu v přiměřené relaci, my jsme opravdu byli docela učení.“

Další slova z téže úvahy jsou i smutným povzdechem vzdělaného člověka: „Nevím, zda tak poklesla úroveň humanitního vzdělání, anebo naše gymnázium mělo úroveň tak výjimečnou, ale ať je to tak či jinak: žít mezi lidmi (redaktory, učiteli, inženýry, herci, studenty), kteří nevědí,kdo byl Descartes nebo Mohamed a považují to za normální a zdravé – z toho jde na mne děs. Být zvolna topen v moři autoritativní nevzdělanosti, to je smrt, které se bojím.“

Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše má Milana Kunderu,v duchu svého kréda traditio lampadis, hluboce zapsaného v kulturních dějinách školy. Současně by jeho úvaha o vzdělanosti mohla být inspirací pro studenty na prahu začínajícího nového školního roku.

Autorka: Alena Odehnalová