Projekt PPTV

Logolink

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Od října 2013 začala na naší škole probíhat realizace projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Příjemcem projektu, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, je Jihomoravský kraj a naše škola je do něj zapojena v roli jednoho ze 30 partnerů. Realizace tohoto projektu bude probíhat do června 2015.

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Díky pořízenému modernímu vybavení odborných učeben se budou moci žáci naší školy, ale i partnerských základních škol více podílet na experimentálních měřeních a praktických činnostech v rámci jednotlivých projektových aktivit.

V rámci projektu připravila naše škola čtyři aktivity. První tři z nich představují tematické kroužky. Jedná se o Technický a Přírodovědný kroužek pro žáky kvart našeho gymnázia a Fyzikální kroužek pro žáky našeho vyššího gymnázia. Žáci, kteří si účast v těchto volnočasových aktivitách zvolili, v těchto kroužcích pod vedením lektorů prováděli technické konstrukce, laboratorní pokusy a rozvíjeli pracovní kompetence při činnostech v laboratořích. Náplň jednotlivých kroužků byla dále doplněna také přednáškami odborníků z praxe a exkurzemi do muzeí a na odborná pracoviště.

Čtvrtá aktivita, Projektové dny pro žáky partnerských škol, podporuje spolupráci s konkrétními základními školami v Brně, Modřicích a Vyškově. Učitelé našeho gymnázia postupně připravili projektové dny s tématy Voda, Vzduch, Člověk a Země, která byla určena postupně pro žáky 6. – 9. ročníků uvedených základních škol. Žáci při nich plnili úkoly, které je podněcovaly k tvořivému myšlení, logickému uvažování a vidění souvislostí při řešení problémů. Žáci si rovněž zdokonalili svou manuální zručnost při přípravě preparátů a pokusů a naučili se prezentovat svá pozorování a závěry. Do přípravy a realizace projektových dnů byli také zapojeni někteří žáci našeho gymnázia.

Další informace o tomto projektu mohou zájemci nalézt také na internetových stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=201999&TypeID=2 a http://www.jaroska.cz/taxonomy/term/58.

Věříme, že popsané projektové aktivity podpořily zájem o přírodovědné a technické obory u všech skupin podpořených žáků. nejen u našich žáků, ale i u budoucích žáků středních škol.

Doufáme, že se nám podaří zkušenosti s projektovými aktivitami získané během uplynulého školního roku využít pro kvalitní přípravu náplně jednotlivých aktivit pro nový školní rok a že se nám tak podaří oslovit a získat další zájemce o zmíněné obory. 

FOTOGALERIE

Projektový den pro žáky ZŠ - biologie

 

Projektový den pro žáky ZŠ - fyzika

 

Projektový den pro žáky ZŠ - chemie

 

Projektový den pro žáky ZŠ - zeměpis

 

Přírodovědný kroužek pro žáky kvart

 

Technický kroužek pro žáky kvart

Logolink

V této kategorii nejsou žádné příspěvky.

Syndikovat obsah