Akce školy

Beseda s předsedkyní sněmovního školského výboru

První školní den navštívila naši školu předsedkyně sněmovního školského výboru doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, děkanka FP VUT v Brně. Se studenty 4.A besedovala o nové maturitě, jež je nyní velmi aktuálním tématem. Zajímala se o názory letošních maturantů, kteří budou prvními, jichž se tato nová podoba zkoušky dospělosti bude týkat.

Syndikovat obsah