Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

Pomaturitní studium

Pro biology

Vážení kolegové,
 

Pozvánka

Zapojte své žáky nebo studenty do videosoutěže

Dobrý den, přátelé biologie, chemie, matematiky nebo fyziky,
 
rádi bychom Vás poprosili o laskavost. Pro žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky jsme připravili videosoutěž Hokus Fokus a bylo by skvělé, kdyby se o ní dozvěděli.
 

Přírodovědná soutěž

Přírodovědná soutěž

 

Molekulární biologie v Budějovicích 2014

Vážení přátelé a kolegové,
 

1. LF UK Praha

Informační, poradenské a sociální centrum UK

Vážení,

Obor na FF MU

Vážený pane řediteli,

oslovujeme Vás s nabídkou bakalářského studia pro Vaše letošní maturanty a
zároveň uchazeče o studium na vysoké škole. Chtěli bychom prostřednictvím
Vaší školy studenty seznámit s naším oborem Informační studia a knihovnictví,
který je vyučován na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pro účastníky SOČ

Dobrý den,
 
Rádi bychom pozvali vaše studenty na seminář o tvorbě práce SOČ, který pořádá NIDV MŠMT ve spolupráci s naším Sdružením na podporu talentované mládeže. Akce se koná 19.-21. března 2014 v Brně, účast, ubytování i stravování je zdarma, účastníkům dokonce bude proplaceno cestovné.
 
Syndikovat obsah