Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

Pro nadšené biology

Nabídka pro studenty z JCMM

Milí příznivci přírodovědných a technických oborů,
 
Víte, že pro Vaše studenty i pro Vás dělá JCMM u řadu let zajímavé akce? Přesvědčte se sami a čtěte dál – tři aktivity jsou určeny pro Vaše studenty.
 
T – EXKURZE

Katedra mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity

Dobrý den,
jménem Katedry mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity 
v Brně bych Vás ráda pozvala na Multimediální den, akci, která 
každoročně přibližuje aktuální mediální trendy a práci novinářů 
vysokoškolákům i středoškolákům. Letos se na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity koná v pátek 7. listopadu od 9 hodin.

Gaudeamus 2014

viz. příloha

Jak psát SOČ

Nabídka semináře pro "sočkaře" viz příloha.

Talnet

Dobry den,
Radi bychom Vas upozornili na program, ktery pripravuje Talentcentrum NIDV. Podrobnosti v prilozenem letaku.
 
Online kurzy, diky kterym mohou ucastnici komunikovat s experty v dane oblasti i s podobne zamerenymi ucastniky, pro nadchazejici skolni rok otevira projekt Talnet realizovany Talentcentrem NIDV.

Přednášky na Gymnáziu Řečkovice

Milí studenti,

v příloze jsou uvedeny termíny a názvy přednášek, které se konají na Gymnáziu, Brno - Řečkovice. Pokud chcete některou přednášku navštívit, domluvte si uvolnění z výuky s třídním učitelem.

Ostatní informace u Mgr. Jany Sítařové, zástupkyně ředitele

 

Nabídka JCMM

Milí studenti,
 
Už jsem se nemohla dočkat prvního školního týdne, abych Vám mohla napsat všechny věci, které nás čekají v novém školním roce! Připravila jsem pro Vás přehled akcí pořádaných JCMM, abyste se mohli těšit na stálice i novinky, které jsme připravili.  
 

Letní geologická škola

Vážený pane řediteli,
 
dovolte, abych Vám v rámci realizace projektu „Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU“, kde jste partnerem, nabídla možnost pro studenty zúčastnit se Geologické letní školy.
 

Pro zájemce o biologii

Vážení studenti středních škol,
ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2014 se bude na Oddělení mikrobiologie MU pro středoškolské studenty pořádat Letní škola mikrobiologie a to v pavilonu A25 univerzitního kampusu Brno.
Syndikovat obsah