Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

OpenDay na MU

Vážení členové pedagogického sboru,

Kurz CTYOnline

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milé kolegyně a kolegové,
 

Adaptační kurz pro studenty 1.C a 1.D

V termínu od 4. 9. do 6. 9. 2015 proběhne adaptační kurz pro studenty nových tříd 1.C a 1.D. Přihlášku a informace najdete v připojené příloze.

FF UK Praha

Vážená paní, vážený pane,
 
ráda bych Vašim studentům nabídla příležitost absolvovat zdarma odbornou stáž na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Čtvrtý ročník stáží s názvem 24 hodin s FF UK proběhne v období od 15. října 2015 do 8. ledna 2016.

Architektura a design

Vážená paní Sítařová,

dovolte mi, abych Vás oslovil s informacemi o Výukovém festivalu Architektury a Designu - FestAD 2015, který je zaměřen na přípravu studentů středních škol na talentové zkoušky na architekturu, zahradní architekturu, design a výtvarné obory vysokých škol.

CTYOnline

Vážení přátelé,
 
zahajujeme registrace do programu CTYOnline pro školní rok 2015 – 2016 za štědré podpory nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS).  
Registrace probíhají od 1.6.2015 do 9.9.2015.
 

Pro třeťáky

Vážená paní, vážený pan,
 

Nabídka CTY

Milí kolegové,
 
rádi bychom Vás informovali o dvou novinkách Centra pro talentovanou mládež:
 

Girls Day

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou akce pro Vaši školu. Jde o tzv. Girls Day, interaktivní den otevřených dveří pro dívky ve firmách, které působí v oblasti vědy a techniky.

Mezinárodní letní program pro studenty

 

Milí kolegové,

 

Syndikovat obsah