Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

FF MU Katedra divadelních studií

Vážený pane řediteli, milý kolego,

rádi bychom Vás touto cestou oslovili a vyzvali ke vzájemné spolupráci při
seznamování studentů s možnostmi, strukturou a obsahem jejich případného
vysokoškolského studia. 
Představujeme si vzájemný dialog – komunikaci. Naším zájmem je všeobecné
povědomí o našem oboru mezi studenty a v případě konkrétního zájmu přivítáme

Přípravka na talentovky

Dovoluji si vás oslovit s pozvánkou pro studenty do kurzu Přípravka na talentovky na vysoké školy uměleckého směru – designu, výtvarných oborů a zvláště architektury. Kurz zaměřuji na to, aby studenti zvládli specifické úkoly, se kterými se můžou u talentovek setkat. Protože mám v kurzu maximálně 8 studentů, jsem schopna se jim věnovat individuálně.

DOD na LDF MENDELU

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
nabízíme Vašim maturantům možnost studovat Krajinářství a Krajinné inženýrství na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. 
Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří LDF, který se koná 28. 1. 2016 od 10:00 hodin.

Na PEF MENDELU bez přijímaček

Vážené dámy, vážení pánové,

Filozofická fakulta v Hradci Králové

DOD na ESF

Dovolujeme si Vás oslovit v rámci předchozí spolupráce s naší fakultou.
Ekonomicko-správní fakulta pořádá pro uchazeče o studium Den otevřených dveří, který letos proběhne 25. ledna 2016 od 13.00 hodin.

Jazykové kurzy v zahraničí

Vážené dámy, vážení pánové,

letos již po třinácté se na Vás obracím s prosbou o předání přiložených 
informací studentům nejlépe 2. a 3. ročníků Vaší školy.

Náš projekt Jazykové kurzy v zahraničí umožňuje uvedeným studentům, 
kteří zároveň pobírají přídavky na dítě, zúčastnit se 14denního pobytu v 

Den otevřených dveří na 3. LF UK Praha

Vážení zástupci škol,

v návaznosti na náš předchozí e-mail ze dne 16. 12. 2015 si vás 
dovolujeme informovat, že na webu fakulty byl zveřejněn program Dne 
otevřených dveří.
Shlédnout jej můžete na tomto odkazu: 
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-768.html

S pozdravem

Marková Monika
studijní oddělení 3. LF UK v Praze
Ruská 87
100 00 Praha 10


Registrace do jarního semestru programu CTYOnline Centra pro talentovanou mládež

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

zahájili jsme registrace do jarního semestru programu CTYOnline Centra pro talentovanou mládež CTY Johns Hopkins University  pro nadané středoškoláky. Kurzovné v jarním semestru je podpořeno stipendii významné české nadace.

Registrace probíhá od 7.12.2015 do 10.1.2016.

Studium baltistiky

Syndikovat obsah