Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

Seminář z psychologie pro studenty

Seminář z psychologie pro studenty

Výměnné studijní pobyty pro žáky

Vážení ředitelé,
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou na zapojení do aktivity Individuální mobilita žáků programu COMENIUS v rámci poslední Výzvy 2013 programu Celoživotního učení. Jedná se  o výměnné zahraniční pobyty žáků starších 15 let na dobu 3-10 měsíců pro školní rok 2013/2014 (žák musí 15 let dosáhnout nejpozději v den odjezdu na pobyt). Aktivita navazuje na spolupráci v projektech partnerství škol Comenius. Podmínkou pro účast v tomto projektu je předešlá (byť už dávná) nebo probíhající účast v projektu partnerství škol COMENIUS, neboť pouze do těchto partnerských škol lze vybrané žáky na studijní pobyt vysílat.  

Pro nadané studenty

V příloze je zveřejněn leták s informacemi o nadání a nadaných. 

KEKS

Vážení učitelé, 
 
KEKS je seminář, který by mohli řešit vaši studenti.
 

Exkurze do firem

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vám, Vaši kolegům a především studentům, touto cestou nabídl jedinečnou možnost exkurzí do zajímavých firem a pracovišť kam po většinu část roku není možný přístup.

Soutěžní festival studentských filmů

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit jménem organizačního výboru soutěžní přehlídky studentských filmů a audiovisuální tvorby FSS. Festival se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2012 v Brně. Prosím o předání a šíření informací z pozvánky uvedené v příloze. Budeme rádi, když studující vybídnete k odeslání příspěvků.

Žurnalistika

Dobrý den,

zveme Vás na akci MULTIMEDIÁLNÍ DEN konaný 2. listopadu 2012 (pátek) Katedrou mediálních studií a žurnalistiky. Každoroční úspěšná celodenní akce v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně nabízí seznámení s moderní žurnalistikou. Na interaktivních stanovištích jednotlivých médií si zájemci vyzkouší práci novinářů, seznámí se s nejmodernější záznamovou technikou, vyberou si z nabídky přednášek a workshopů. Letos jsou hlavními tématy sportovní a zahraniční žurnalistika, přičemž účast přislíbili jejich přední představitelé.

Studium v zahraničí

Milí studenti, učitelé, rodiče, přátelé cestování. Chcete se dozvědět více o možnostech studia na střední škole v zahraničí, a to neformálním způsobem?

Seminář chemie

Dobrý den,

rád bych Vás informoval, že Ústav chemie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v podzimním semestru 2012 dvě jednodenní

Syndikovat obsah