Výchovné poradenství

Výchovný poradce

Mgr. Jana Sítařová
úřední hodiny: čtvrtek 13.30-14.30 kabinet zástupkyně ředitele
kontakt: sitarova[zavináč]jaroska.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů

nižší gymnázium

PeadDr. Zuzana Kučerová
úřední hodiny: úterý 12.10-14.00 kabinet biologie Příční
kontakt: kucerova[zavináč]jaroska.cz

vyšší gymnázium

Mgr. Eduard Pataki
úřední hodiny: středa 8.50-9.35 kabinet biologie
kontakt: pataki[zavináč]jaroska.cz

Univerzita Karlova Praha

Pro zájemce o žurnalistiku

Přípravný kurz pro studium psychologie

"Kým být? Které povolání je pro mne nejvhodnější?"

PROFESE BUDOUCNOSTI

Jednoleté učební obory pro maturanty

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
rádi bychom oslovili studenty vašich čtvrtých ročníků, kteří se právě teď připravují na maturitu.
 

Kurzy na FF MU

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,


dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou přípravných kurzů pro studenty posledních ročníků gymnázií, kteří uvažují o studiu románských jazyků.

Institutu ekonomických studií FSV UK

Dobrý den,
 
Dovoluji si Vás a Vaše studenty oslovit s informací o plánovaném webináři pro zájemce o studium bakalářského programu na Institutu ekonomických studií FSV UK.
 

Veltrh pražských veřejných škol

Dobrý den,

 

FSS studijní obor

Vážená paní / vážený pane,

 

Mentoring pro středoškolačky

Vážené studentky,
stejně jako loni, i letos se na vaši školu dovoluji obrátit s nabídkou zapojení studentek třetího (případně i druhého) ročníku do mentoringového programu pro středoškolačky, které uvažují o studiu vysoké školy technického zaměření.
Syndikovat obsah