Český jazyk

Školní kolo OČJ

V prosinci 2010 proběhlo na vyšším i na nižším gymnáziu školní kolo Olympiády v českém jazyce. Úspěšní řešitelé budou reprezentovat naši školu v městských kolech:

I. kategorie (nižší gymnázium)

1. místo: Lau Veronika (4.bg)

2. místo: Reška Michal (3.bg)

3. místo: Lacina Radim a Perková Kateřina (oba 4.bg)

Školní kolo Mladého Démosthena

Dne 1. prosince 2010 proběhlo na nižším gymnáziu školní kolo řečnické soutěže Mladý Démosthenés, v níž mohou studenti osvědčit své komunikační schopnosti a dovednosti. Výsledky jsou následující:

I. kategorie (prima a sekunda)

1. místo: Vlastimil Blažek (2.bg)

2. místo: Klára Fialová (2.ag)

3. místo: Vítězslav Hložánek (1.bg)

Školní kolo recitační soutěže na NG

Dne 14. února 2011 proběhlo na nižším gymnáziu školní kolo recitační soutěže s těmito výsledky:

I. kategorie (prima a sekunda)

1. místo: Šimon Knettig (2.bg)

2. místo: Noemi Skříčková (1.ag)

uznání poroty: Milan Hoplíček (1.ag), Václav Chytrý (1.ag), Martin Martinčík (1.bg), Martin Modrý (1.bg) a Vítězslav Hložánek (1.bg)

Olympiáda v českém jazyce

V úterý 7. prosince 2010 proběhne v učebně 1.A (případně i 3.C) školní kolo OČJ pro vyšší gymnázium. Zájemci se mohou přihlásit u svých vyučujících, případně u prof. Markvartové.

Cílem OČJ je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Syndikovat obsah