Úspěch studentů na Bězích brněnské mládeže

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se konalo poslední kolo Běhů brněnské mládeže a přes velkou nepřízeň počasí i absenci tercií, které byly na ŠVP, se podařilo našim studentům vyhrát krásné 2. místo, a tak nádherně reprezentovat naše gymnázium.

Všem statečným závodníkům děkuji, bylo to těžké dopoledne!!!

Zuzana Kučerová

Stříbrní v mezinárodní soutěži EUSO 2019

Hana Slámová z 2.B a Jiří Kalvoda z 2.A. Oba získali za svůj skvělý výkon stříbrnou medaili.

EUSO (European Union Science Olympiad) je přírodovědná týmová soutěž členských zemí Evropské Unie. Každý stát na soutěž vysílá 2 týmy, složené ze studentů středních škol do věku sedmnácti let. Každý tým sestává z jednoho mladého biologa, fyzika a chemika. Studenti společně řeší náročné experimentální úlohy, které poukazují na zvláštnosti a zajímavosti hostující země.

První letošní úloha měla společné téma korek, neboť Portugalsko je jeho největším světovým producentem. Biologové zkoumali morfologické znaky dubu korkového a jiných korkotvorných dřevin a vyhodnocovali kvalitu předložených vzorků korku. Chemici zjišťovali obsah kyseliny galové v korku a fyzikové měřili jeho tepelnou vodivost. Druhá úloha se zabývala mořskými zdroji. Fyzikové pomocí jednoduché aparatury simulovali výrobu elektrické energie z mořského vlnění, biologové determinovali mořské mlže na základě jejich genetické informace a jednoduchými testy zkoumali bakterie. Chemici sledovali, jak rychle a účinně vychytávají červené a zelené řasy z vody zinek.

Oba české týmy si s úlohami poradily výborně a ve velké konkurenci padesáti týmů z 24 států Evropy dosáhly dvou stříbrných příček. Tým A, jehož součástí byl náš fyzik Jiří Kalvoda, se umístil na skvělém 8. místě. Hanka Slámová řešila naopak biologickou část úloh pro tým B, který se umístil na krásném 15. místě. Z celkového pořadí vyšla Česká republika jako 5. nejúspěšnější stát, hned po Německu, Estonsku, Slovinsku a Rumunsku.

Škola v přírodě tercií 2019

Ve dnech 13. - 17. května 2019 proběhla pravidelná škola v přírodě tercií nižšího gymnázia. Tentokrát v nádherné krajině Bílých Karpat za Tvarožnou Lhotou. Zima větší než obvykle ...

 

 

 

DVOJNÁSOBNÉ VÍTĚZSTVÍ V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI CEMACH!

Již čtvrtým rokem se Jaroška účastní mezinárodní soutěže o moderním Izraeli CEMACH. Doposud se studenti zapojovali jen do literární disciplíny, ale letos jsme propojili slovo s obrazem a vyplatilo se!

Jaroška má mistra světa!

Petr Koláčný

Petr Koláčný
ročník: 2000 – 4.C
výška: 185 cm
hmotnost: 77 kg
zájmy: NHL, Play Station
přezdívka: Peťa


Sportovní kariéra Petra Koláčného je spojena s florbalovým klubem Bulldogs Brno. Již od kategorie mladších žáků byl vždy dominantním typem, který své vrstevníky v týmu a protihráče převyšoval mimořádným talentem.

Rozvrh na první maturitní týden

V přílohách uvádíme rozvrh platný v týdnu 20. - 24. 5. 2019.

Úspěch studentů NG v biologických soutěžích

Ve úterý 16. 4. 2019 se konalo městské kolo biologické olympiády kategorie C. Na krásném 1. místě se umístila Alena Chvátilová ze třídy 4.ag a na 4. místě se umístila Barbora Konečná ze třídy 4.bg. Obě studentky postupují do dalšího kola. Gratulujeme a držíme palce!!!

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se letos konalo na naší škole 9. května. Z okresního kola postoupilo celkem 16 prací z 8 oborů a z těchto prací čtyři postupují do celostátního kola. Na postup jsou navrženy ještě další dvě práce.

Na prvním místě se umístily tři studentky z 1. A: Jana Bušová, Adéla Heroudková a Lucie Reichertová s prací Netradiční geometrie – origami v oboru Matematika.  Ve stejném oboru získal druhé místo Vojtěch Turland (3. A) s prací Sférická geometrie a GPS. Obě práce postupují do celostátního kola, zatímco Jan Blatný (3. A), který se v matematice umístil na třetím místě s prací Vězňovo dilema, má zatím možnost postupu. 1. místo můžeme oslavit také s Viktorem Maternou (3.A), který provedl Návrh, realizace a vyhodnocení managementu nově vytvořeného mokřadu v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Druhé místo v tomtéž oboru získal Jaroslav Rohel (3. A) s prací  Květena vybraného území na západním okraji města Brna. Šanci na postup do celostátního kola má také práce z Ekonomiky Matěje Vítka (3.C) Druhá šance pro Prestige?, která vyhrála ve Zlínském kraji. Všem soutěžícím, kteří předvedli vynikající výkony, velmi děkujeme za skvělou práci a reprezentaci školy. Těm, kteří postupují do celostátního kola, přejeme mnoho úspěchů! 

S technickým zabezpečením krajského kola SOČ pomáhalo celkem 41 našich studentů a za jejich nezištnou práci jim velmi děkujeme! 

 

Poznávací zájezd „Dvě tváře Irska“

Ve dnech 9.–17. 4. 2019 se studenti 1.–3. ročníku Jarošky vydali za poznáváním dvou tváří Irska, anglicky mluvící země, kterou ještě dosud nikdy nenavštívili. Jejich první zastávkou na Britských ostrovech bylo kdysi velmi významné přístavní město Liverpool, v němž svou hudební kariéru zahájili legendární The Beatles. S historií kapely se mohli studenti blíže seznámit v muzeu The Beatles Story a také navštívili místo, kde stával kdysi proslulý klub The Cavern, v němž The Beatles začali veřejně vystupovat.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí ke studiu lze vyzvednout osobně v budově na tř. Kpt. Jaroše ve čtvrtek 2.5.2019 od 12.00 do 17.00 hodin. V následujících pracovních dnech do čtvrtka 9.5.2019 v době od 7.30 do 14.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou v pátek 10.5.2019 odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uchazeče.

Syndikovat obsah