Volejbalové úspěchy dívek NG

Úspěchy našich studentů v krajském kole SOČ

Dne 14. 5. 2015 se na našem gymnáziu konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Do tohoto kola postoupilo z naší školy celkem 8 soutěžících. Dva z oboru Matematika, a po jednom  v oborech Chemie, Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby filozofie, Politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, Historie a Informatika.

Památník Terezín

6. května se uskutečnil již tradiční seminář v Památníku Terezín. Zúčastnili se jej vybraní žáci 2. a 3. ročníku. Tamní prostředí a vyprávění průvodců  bylo, jako vždy, velmi působivé. Žáci neposlouchali jen pasivně, ale ptali se na řadu podrobností, zejména při návštěvě Malé pevnosti. Zážitky, které si odnesli, jsou určitě nenahraditelným doplněním znalostí, které získají ve školní výuce.

Mladý Demosthenes

PK Č s radostí oznamuje, že naši studenti NG i VG byli velmi úspěšní v soutěži Mladý Demosthenes. Jedná se o populární soutěž v řečnických dovednostech a schopnostech. Studenti našeho gymnázia se soutěže zúčastňují pravidelně a úspěšně. Letos se nám však dařilo mimořádně.

V regionálním kole v první kategorii vyhrál první místo Miroslav Marek z 2.ag.

Úspěchy NG v biologické olympiádě

Dne 23.4. 2015 se konalo městské kolo biologické olympiády kategorie D, do kterého se nominovaly dvě studentky z 2.bg. Anna Blahová se umístila na 3.místě a Hana Slámová na 4. místě. Obě naše studentky postupují do krajského kola, které se bude konat 20.5.2015 v DDM Lužánky.

Výuka bojových sportů a sebeobrany na škole

Tento rok jsme již po páté zkusili zařadit do programu výuky tělesné výchovy i blok sebeobrany a základů bojových sportů.

Výcvik byl veden ve speciální tělocvičně pro bojové sporty klubu ARENA KICKBOX BRNO pod vedením mistra světa v kickboxu Mgr. Miloše Šnédara.

Celá tematika byla rozdělena do tří dvouhodin.

Přednáška strážníků Městské policie Brno na nižším gymnáziu

Ve středu 22. 4. přišli do školy na Příční tři strážníci z Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno a v primách, sekundách a terciích přednášeli o bezpečném chování na ulicích města, zodpověděli dotazy žáků a všem účastníkům akce rozdali náramky MPB, aby si všichni zapamatovali důležité telefonické číslo.

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka ke studiu si mohou rodiče vyzvednout na vrátnici budovy tř. Kpt. Jaroše 14 nejpozději do 30. dubna 2015 vždy v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek

Výsledné pořadí žáků v rámci přijímacích zkoušek bude zveřejněno v pondělí 27.4.2015 od 12 hodin ve vestibulu budovy gymnázia na třídě Kpt. Jaroše 14.

Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu si mohou rodiče vyzvednout tamtéž a v tutéž dobu.

Ruštinářský výlet do Boskovic

 

Syndikovat obsah