Celostátní kolo matematické olympiády kategorie P - programování se USKUTEČNÍ V ŘÁDNÉM TERMÍNU, ale ONLINE distanční formou

V těchto dnech mělo 49 nejlepších matematiků a 30 nejlepších programátorů ČR (celkem tedy 68 studentů) odjíždět na celostátní kolo matematické olympiády kategorií A a P do Teplic v Čechách. Ze známých důvodů však i toto prezenční setkání nejbystřejších mozků muselo být zrušeno. Naštěstí však v kategorii P zvítězil i v této nelehké situaci programátorský elán!

Celostátní kolo programátorské olympiády se uskuteční v původně plánovaném termínu, ale distanční formou. Všech 30 soutěžících zasedne ve čtvrtek 26. 3. a v pátek 27. 3. k počítači a úlohy budou programovat online. Krásné, geniální, jednoduché a hlavně levné řešení, za něž děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci podíleli!

Zároveň držme palce sedmi statečným Jarošákům, kteří se ústředního kola zúčastní, aby dosáhli na takové umístění, které je samotné uspokojí! Jsou to konkrétně (uvádíme v pořadí, v jakém se umístili na krajském kole, a to od nejlepšího): Václav Vladimír Janáček, 3.A, Jiří Kalvoda, 3.A,  Adéla Heroudková, 2.A, Jindřich Matuška, 3.A, Jana Bušová, 2.A, Klára Pernicová, 3.A a Zdeněk Pezlar, 2.A

Aktuální počty uchazečů o studium

Aktuální počty uchazečů o studium ve školním roce 2020/2021 jsou uvedeny v následující tabulce: 

typ studia počet uchazečů počet míst
8leté studium 504 60
4leté studium 189 60

Soutěž SOČ je v roce 2020 zrušena

 Vážení studenti, vážení vedoucí prací,

je mi velmi líto, že přináším tuto neveselou zprávu - letošní ročník SOČ byl bez náhrady zrušen. Citujme z oficiálního textu poskytnutého z ústředí SOČ, děkuji tajemnici SOČ Zdeňce Antonovičové za jeho poskytnutí:

 

V souvislosti s dopisem náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020 si vás dovoluji informovat o následujícím opatření:

 

„Usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na 30 dní nouzový stav, se týká rovněž zákazu osobní účasti žáků na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele.

Na základě této mimořádné situace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) doporučuje i s ohledem na ekonomické dopady pro pořadatele zrušit s předstihem všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020, neboť  ministerstvo od 13. 3. 2020 neposkytne finanční prostředky na soutěže a přehlídky, které se měly uskutečnit po tomto termínu.“


Vážení studenti, vážení kolegové, přijměme prosím tuto zprávu jako holý fakt, smiřme se s ní a těšme se na další ročníky této soutěže.

Viktor Ježek

Všechna kola matematické olympiády ČR plánovaná do 13. dubna se ruší

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR se minimálně do 13. dubna ruší veškerá plánovaná kola matematické olympiády.

Ruší se tedy okresní kola MO Z6, 7, 8, krajská kola MO Z9, C, B a celostátní kolo MO A. O dalším postupu bude rozhodnuto po uklidnění celé situace.

Děkujeme za pochopení a prosíme o zachování chladné hlavy a zdravé mysli.

Viktor Ježek, jednatel KK MO+FO JmK

Informace o formách náhradní výuky po dobu uzavření základních a středních škol v ČR

Sdělujeme všem studentům našeho gymnázia, že úkoly k domácímu studiu jim budou od pondělí 16.3. zadávány pomocí funkcionality "Třídní kniha" v systému Edupage.

Informace o přípravných kurzech

Oznamujeme všem účastníkům přípravných kurzů ke studiu na osmiletém i čtyřletém gymnáziu, že kurzy se prozatím v dalších plánovaných termínech nekonají.

O jejich znovuobnovení budeme informaovat na této webové stránce.

Pracovní porada pedagogů (16.3.2020)

Pracovní porada pedagogů se uskuteční v pondělí 16.3.2020 od 10.00 hodin v aule. 

Krajské kolo Z9 zrušeno

Krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9, které mělo proběhnout v úterý 17.3.2020 na Gymnáziu Vídeňská, se nekoná.

Přijímací zkoušky nanečisto společnosti AMOS

Z důvodu zákazu konání akcí s více než stovkou účastníků se mění forma přijímacích zkoušek nanečisto 14. 3. 2020, které pořádá Atelier AMOS, na distanční.

V budově gymnázia tedy přijímací zkoušky nanečisto neproběhnou. Všichni účastníci byli informováni e-mailem.

Další informace jsou také na http://www.amosbrno.cz/prijimaci-zkousky-nanecisto.

Aktuální informace o přípravných kurzech

Přípravné kurzy k osmiletému i čtyřletému studiu se dnes, tj. v úterý 10.3. konají dle harmonogramu. O konání kurzů v příštích týdnech budete informováni na těchto webových stránkách.

Jiří Herman

Syndikovat obsah