Týden humanitních věd na FF Mu

Dobrý den,
 
jménem pana děkana FF MU bych vás a vaše studenty chtěla co nejsrdečněji pozvat na akci „Týden humanitních věd“ na Filozofické fakultě MU.
Uspořádáním této akce se již tradičně připojujeme k oslavám Světového dne filozofie UNESCO a nabízíme přehlídku širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na FF MU.
Jednotlivá pracoviště mají možnost se představit a ukázat, čemu se věnují. Domnívám se, že pro studenty, kteří mají v úmyslu hlásit se na naší fakultu, by mohla být účast na Týdnu humanitních věd přínosná a zajímavá.
 
Byla bych moc ráda, kdybyste mohli tuto pozvánku rozšířit v rámci vaší školy. Podrobný program a veškeré další informace naleznete zde – www.humanities.cz
 Děkuji a přeji pěkný den,
 PhDr. Iva Zadražilová
manažerka vnějších vztahů a marketingu
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
A. Nováka 1, 602 00 Brno
549 495 251