Stáže - Otevřená věda

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
dovolte mi nabídnout Vám vzdělávací aktivity pro studenty Vaší školy, které realizujeme již od roku 2005 pod hlavičkou Otevřená věda.
 
Akademie věd České republiky v rámci rozvoje lidských zdrojů pro vědu a výzkum vytrvale cílí na studenty středních i vysokých škol. Projekt Otevřená věda, jenž je vlajkovou lodí spolupráce s mladou generací, zapojuje studenty do praktického výzkumu na AV ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Tyto stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR.
V příštím roce navážeme na dosavadní úspěchy pátým pokračováním projektu. Poprvé budou do nabídky vědeckých stáží zařazeny vedle přírodních a technických věd také vědy humanitní a společenské. Nově tedy pokryjeme všechny vědní oblasti pod záštitou téměř všech pracovišť AV ČR.

V roce 2016 bude pod hlavičkou Otevřené vědy zorganizováno 70 vědeckých stáží pro talentované studenty středních a vysokých škol z celé České republiky. Cílem uvedené aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe, podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory a oslovit talentované studenty – potenciální vědce – ještě před důležitými milníky ve volbě jejich kariéry. 
 
nabídce je více než 200 registrovaných témat z 19 vědních oborů (biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, práva, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie). 
 
Stáže budou probíhat od ledna 2016 do prosince 2016, do projektu se mohou přihlásit studenti středních (1. – 4. ročník/kvinta – oktáva denního studia) a vysokých škol (1. – 2. ročník denního bakalářského studia a 1. ročník denního magisterského studia; v případě pětiletého studia se mohou hlásit studenti 1., 2., 3. a 4. ročníku, v případě šestiletého studia 1. – 5. ročníku) z celé České republiky. Přihlašování pro studenty bude otevřeno do 10. listopadu 2015.  
 
Veškeré informace naleznou studenti na našich webových stránkách http://www.otevrenaveda.cz/nabidka-stazi/pro-studenty.html.
 
Dovolte mi požádat Vás o součinnost při realizaci projektu formou šíření výzvy projektu Otevřená věda – studentské vědecké stáže mezi studenty Vaší školy.
 
V případě dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat.
 
Děkuji za Váš čas a pomoc.
 
S pozdravem
Marta Dlouhá
 
Bc. Marta Dlouhá, DiS.
Odbor projektů a grantů
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3, 110 00  Praha 1
: +420 221 403 815
: +420 731 426 970
PřílohyVelikost
OTEVRENA VEDA_letak.pdf1.31 MB