Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Vážený pane řediteli, vážení učitelé, drazí kolegové,
 
dovolte mi touto cestou pozvat vaše studenty se zájmem o přírodovědné obory do Pevnosti poznání, návštěvnického centra a interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého. Právě tady se totižbudou v otevírací době prezentovat jednotlivé obory Přírodovědecké fakulty a rozmanité možnosti studia, které fakulta nabízí.Zástupci jednotlivých kateder navíc studentům vždy ve čtvrtek a sobotu přiblíží nejen atraktivní experimenty a moderní výzkum fakulty, ale také jasné důvody, proč se dát na dráhu vědce.  
 
Biologie a ekologie (10.11. - 14.11.)
Vědy o Zemi (18.11. - 21.11.)
Chemie (od 24.11. - 28.11.)
Matematika a informatika (1. 12. - 5. 12.)
Fyzika (8.12. - 12.12.)
 
Do příslušných expozic bude do Pevnosti poznání během jednotlivých týdnů vstup zdarma!
Více informací na www.pevnostpoznani.cz nebo na tel. 585 634 142.
 
 
Současně si vás dovolujeme pozvat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého na Den otevřených dveří, který se uskuteční 20. listopadu od 09:00 do 14:00. Uchazeči o studium, jejich rodiče i další návštěvníci zde získají informace o přijímacím řízení, nabízených oborech, jejich náplni i uplatnění absolventů. Ve dvou blocích je v 9:00 a 11:00 podají děkan a proděkan pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti. Zájemci se ale mohou setkat i se zástupci jednotlivých kateder, prohlédnout si učebny i laboratoře a přírodovědci pro ně připraví zajímavé experimenty. Bližší informace jsou dostupné na http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/. Další Den otevřených dveří se uskuteční 16. ledna 2016.
 
 
Dny otevřených dveří Centra regionu Haná (Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Akademie věd ČR, Oddělení biofyziky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, kontaktní osoba: Radka Kvasničková, tel: 602 175 579) se uskuteční 10. - 12. 11. 2015.
 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu na přírodovědecké fakultě v Olomouci.
 
S pozdravem,
Dagmar Petrželová
 

Mgr. Dagmar Petrželová
vedoucí oddělení
                                
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Personální a mzdové oddělení | Oddělení vnějších a vnitřních vztahů
585 634 003 | 739 249 066
dagmar.petrzelova@upol.cz | www.upol.cz
PřílohyVelikost
PrF UP_DOD.pdf765.02 KB
PP_letak_StudujPrirodu_tisk.pdf31.72 KB