Přednáška o přípravných kurzech na VŠ

Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přípravné kurzy ke státní maturitě.

Datum:   20.10.2015 ve třídě 3.A    4. podlaží
Čas: 13,45 délka přednášky  20 minut
Obsah besedy:
Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přípravné kurzy ke státní maturitě.
Kurzy probíhají v deseti městech po celé České republice, vyučují v nich přímo absolventi nebo doktorandi těch vysokých škol, kterých se kurzy týkají a kteří jsou speciálně lektorsky proškoleni. Nově nabízíme ke kurzům i garanci vrácení peněz v případě nepřijetí, natolik svým kurzům věříme. Kurzy se týkají například lékařských fakult, právnických fakult, politologických oborů, přírodovědných oborů, psychologie, a samozřejmě také Národních srovnávacích zkoušek a Testů studijních předpokladů Masarykovy univerzity v Brně.
Nabízíme i kurzy matematiky ke státní maturitě a kurzy češtiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny ke státní maturitě.
Na setkáních rozdáváme zdarma učebnice s testovými otázkami k maturitě, které Vaši studenti jistě ocení.
Budeme se těšit na setkání,
Hana Čerychová