Nabídka Lékařské fakulty MU

Dobrý den,
 
Jako každoročně jsme připravili pro frekventanty posledních ročníků středních škol, kteří mají zájem o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity,
ať již obor Všeobecné a Zubní lékařství anebo bakalářské obory  Přípravný kurz se zaměřením na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek,
na osvěžení středoškolského učiva z biologie, chemie a fyziky.
 
Kurz je možné si objednat do konce září na:          http://www.med.muni.cz/index.php?id=1019&menu=6
 
 Lze si i zakoupit Testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky: http://www.med.muni.cz/index.php?id=1466
 
Informace k Přijímacímu řízení pro studium v akademickém roce 2016/2017 průběžně aktualizujeme na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
 
Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronicky a to od 1. 11. 2015 do 29. 2. 2016: e-přihláška : http://is.muni.cz/prihlaska/
 
 
Současně bych ráda upozornila na Open day, který pořádá Masarykova univerzita ve čtvrtek 17. 9. 2015 na Univerzitním kampusu v Brně – Bohunicích
 
 
 

09:00 - 10:30
 
11:30 - 13:00
 
14:00 - 15:30
 

 
 

 
Co se dá studovat
 
Komentovaná prohlídka vybraných ústavů
 
Kurz první pomoci
 
Jako medik do zahraničí

 

09:00 - 10:30
 
11:30 - 13:00
 
14:00 - 15:30
 

  Lékařská fakulta se bude prezentovat se svojí nabídkou studijních oborů jako každý rok na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
XXII ročník GAUDEAMUS 2015: ve dnech 3. – 5. 11. 2015 od 8 do 16:00 hodin a 6.11.2015 do 14:00 hodin.
 Lékařská fakulta pak pořádá tři samostatné běhy  DOD – Dne otevřených dveří a to v sobotu 16. 1. 2016 9.00 hod.a 11.00 hod. a pak ve středu 20. 1. 2016 15.00 hod. vždy na Univerzitním kampusu v Brně Bohunicích s možností zakončit DOD na Komenského náměstí
 Zájemci jsou srdečně zváni.
 Zdraví
 Ivana Pánková
 RNDr. Ivana Pánková
Vedoucí Studijního oddělení