Karel Wittek (1867 - 1888)

Narodil se 21. ledna 1824 v Rousínově u Slavkova. V letech 1836 - 44 studoval na gymnáziu a filozofickém ústavě v Brně a pak dva roky práva na vídeňské univerzitě. Jeho velkým dobrodincem byl tehdy Frant. Sušil. Stal se vychovatelem, potom vstoupil do filologického semináře vídeňské univerzity, kde studoval klasickou filologii. R. 1850 suploval na brněnském německém gymnáziu a po roce odešel do Vídně vykonat státní zkoušky. Od r. 1852 - 56 byl profesorem na katolickém gymnáziu v Těšíně, odkud odešel na německé gymnázium v Brně, kde zůstal do založení českého gymnázia. 22. července 1867 byl slavnostně ustaven ředitelem nově založeného c. k. Slovanského gymnázia. Jako první ředitel musel řešit celou řadu úkolů. Školu však provedl pevnou rukou přes těžké začátky a vybudoval jí dobrou pozici. Byl pravým vládcem gymnázia, "byl energický, řízný charakter, výtečný organizátor, který šel vždy rovnou cestou a získal si v ústavě tomto o české střední školství velké zásluhy." Roku 1870 se stal členem zemské školní rady. Zemřel 7. 10. 1902 v Brně a byl pochován na Ústředním hřbitově.