František Holub (1888 - 1894)

Narodil se 11.ledna 1833 v Knínicích. Studoval na univerzitě ve Vídni a pak byl profesorem latiny a řečtiny na německých ústavech v Opavě, Břežanech a Černovicích v Bukovině, odkud přišel na německé gymnázium v Brně. Roku 1868, tedy v druhém roce trvání, byl ustanoven profesorem na Slovanském gymnáziu v Brně. "Povahy byl velmi tiché, ostýchavé, která nemiluje veřejnosti. Více šeptal než mluvil, pokyny rukou a tváře naznačil více než mnohý učitel výmluvností." Ředitelem se stal po krátké době správcovství ústavu 30. 7. 1889 na místo K. Wittka, který odešel do penze. Sám jej následoval 14. června 1894. Krátká doba jeho funkce ústav výrazněji nepoznamenala, navíc byl po celou dobu nemocen. Zemřel v Bystrém u Poličky 14. dubna 1916 a byl pochován na tamním hřbitově. Protože byla válka, dozvěděli se o jeho smrti na ústavu až se zpožděním.