František Kameníček (1907 - 1923)

Narodil se 7. 12. 1856 v Chvalkovicích na Moravě. Byl absolventem Slovanského gymnázia v Brně (1877) a pak studoval historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Roku 1883 byl promován doktorem historie. Jako profesor působil na českém ženském ústavu učitelském v Praze a posléze na české reálce v Brně. Roku 1893 se vrátil na své gymnázium jako profesor historie a v roce 1906 zastupoval nemocného ředitele Tůmu. Dne 3. února 1907 se stal ředitelem školy a působil na ní až do 1. října 1923. Jako ředitel patřil k nejlepším. Byl energický, rozvážný i elegantní reprezentant ústavu. Měl také autoritu vědeckou, neboť byl členem České akademie, Královské společnosti nauk, mimořádným profesorem na brněnské technice, předsedou Moravského muzejního spolku. Publikoval řadu odborných historických prací. Měsíc po svém jmenování ředitelem se stal i členem zemské školní rady, což neobyčejně posílilo jeho vliv při rozhodování o osudech školy. Podařilo se mu opět doplnit profesorský sbor o kvalitní odborníky. Provedl ústav úskalími první světové války a dovedl jej do osvobozené republiky. Když v roce 1923 odešel na odpočinek, mohl být spokojen. Zemřel v Praze 23. března 1930.