Ignác Vališ (1924 - 1929)

Byl rodákem z jižních Čech. Narodil se 20. 7. 1861 v Matějovsi. Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a pak se vydal do Prahy. Zde absolvoval učitelská studia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Roku 1893 nastoupil jako suplent na české matiční gymnázium v Opavě, roku 1896 odtud přešel na české gymnázium v Brně. V letech 1899 - 1907 byl profesorem gymnázia ve Valašském Meziříčí, odkud se vrátil do Brna. Po odchodu ředitele Kameníčka do důchodu převzal dne 1. ledna 1924 vedení školy. Za jeho působení se mnoho péče věnovalo opravě budovy, přístavbě tělocvičny a dalším nutným úpravám. Jako nadšený včelař dával studentům za vzor včely a jejich organizaci. V roce 1927 oslavil ústav velkolepě 60 let své existence. Brzy na to, v roce 1929, odešel prof. Vališ do penze.