Bohdan Vahala (1929 - 1936)

Ředitelem byl jmenován roku 1929 po penzionování ředitele Vališe. Jeho jmenování se stalo politickým sporem mezi dvěma koaličními stranami. Debata se přenesla dokonce i do novin. Proti němu vystupoval sociální demokrat prof. Jan Kamenář. Vytýkal Vahalovi jeho příslušnost k lidové straně, ten ji však později jako ředitel nijak neprojevoval. Byl to klidný, pracovitý filolog, povahově ukázněný. Na gymnáziu působil již od roku 1909, kdy sem přešel z brněnského německého gymnázia. Jeho největší zásluhou byla nadstavba budovy o třetí poschodí a její úprava; tehdy zmizela aula s kaplí. Ve třídách bylo zavedeno elektrické osvětlení a místní rozhlas. Žáci se s ním rozloučili 21. 12. 1936.