Karel Viceník (1941 - 1945)

Na gymnázium přišel roku 1937. Poté, co byl v září 1941 jako legionář penzionován dr. Hugo Sáňka, stal se zástupcem ředitele a nakonec zatímním správcem ústavu. Jemu připadl nelehký úkol provést školu dobou protektorátu a germanizace. Od ledna 1942 byla budova gymnázia zabrána německou armádou a vyučovalo se zcela nouzově na gymnáziu v Král. Poli a v budově na Janáčkově nám. V roce 1945 byl podobně jako jiní ředitelé suspendován a po vyšetřování, při němž se ukázalo, že jednal pod hrubým nátlakem, penzionován.