Josef Hladký (1946 - 1948)

Narodil se 1. září 1888 v Nevojicích. Byl absolventem Slovanského gymnázia (1908) a později studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (1908 - 12) obory latina, řečtina a čeština. Ve školní službě byl od roku 1915 jako suplent na škole v Kyjově. V srpnu 1916 byl povolán do armády, odkud se vrátil v listopadu 1918. Přinesl si TBC, ale přesto se v nové republice zapojil do činnosti Sokola. Na konci 20. a ve 30. letech působil na gymnáziích v Uherském Hradišti, Nitře, Levicích (1929 - 30) a Strážnici (1930 - 35). 1. září 1935 přišel již jako definitivní profesor na České státní gymnázium do Brna. Roku 1937 byl jmenován výpomocnou silou ředitelskou a byl k ruce řediteli Kudelovi. Za války měl kvůli chorobě snížený úvazek, ale hned po válce se vrhl s elánem do práce. Za správce Kahudy vypomáhal s administrativou a po jeho odchodu byl od 1. 5. 1946 jmenován zatímním správcem ústavu. Za jeho ředitelování proběhly v listopadu 1947 "neokázalé, ale důstojné" oslavy 80. výročí existence gymnázia. Když byl v roce 1947 konečně vypsán konkurz na místo ředitele školy, navrhli jej profesoři ústavu na první místo. Překvapivě však vyhrál kandidát z druhého pořadí prof. Švanda. Prof. Hladký zůstal administrativním tajemníkem a o prázdninách 1949 byl penzionován.