František Švanda (1948 - 1951)

Byl rodákem z Daňkovic. Školní vzdělání získal na reálce a po složení doplňovací maturity z latiny a řečtiny na Filozofické fakultě, kde absolvoval obory dějepis a zeměpis. Za první světové války byl tři roky legionářem. Od roku 1923 byl suplentem, 4. 7. 1924 obdržel zatímní profesuru a 1. 9. 1926 definitivu. Za okupace byl zatčen a vězněn čtyři a půl roku ve Vratislavi, v Berlíně a v Bayreuthu. Po válce byl 1. 9. 1945 jmenován správcem městského dívčího gymnázia v Brně, kde působil až do příchodu na naše gymnázium. Byl činný literárně i osvětově. Na gymnázium nastoupil až 15. dubna 1948, i když jmenován byl již od 1. dubna. Stal se zatímním správcem a dosavadní správce školy prof. Hladký převzal funkci administrativního tajemníka. Teprve v dubnu 1949 přišlo jmenování prof. Švandy ředitelem v I. platovém stupni, a to s platností od 1. 4. 1947(!). Po prověrce politické situace na škole, provedené na podzim 1950 vyššími politickými orgány, byl ředitel Švanda počátkem února 1951 dán náhle na odpočinek.