Ivan Ščaděj (1951 - 1952)

Narodil se 13. 3. 1922 v Lipči v bývalé Podkarpatské Rusi. Za války vstoupil na půdě Sovětského svazu do čs. armádního sboru, s nímž přišel na Moravu. V Brně vykonal roku 1945 maturitní zkoušku a na Filozofické fakultě MU začal studovat obory ruština a filozofie (1945 - 1948). Od roku 1948 učil na středních školách a v únoru 1951 převzal funkci ředitele gymnázia s úkolem urychlit přeměnu tradiční humanitní střední školy v socialistickou instituci zvýšenou politickovýchovnou prací, aktivizací studentů v rámci ČSM, rozvíjením patronátních družeb apod.

Na podzim 1952 přešel na Pedagogickou fakultu MU v Brně. Téhož roku získal hodnost PhDr. na základě dizertace ze sovětské literatury. Na pedagogické fakultě (jmenován docentem roku 1970) působil až do odchodu do důchodu. Je autorem nebo spoluautorem několika skript a učebnic ruské a sovětské literatury.

Ivan Ščaděj zemřel v dubnu 2005.